Voice over2018-12-19T15:48:18+02:00

Voice over

Jonas Liberg

Att använda rösten till annat än att sjunga onödigt
vackert har blivit en vardaglig syssla sen några år tillbaka.
Flitigt anlitad av kommersiella radiostationer runt om i landet har
”one man, many voices” blivit en eftertraktad röst för många företag.
Framgången ligger främst i förmågan att förställa rösten och skapa olika karaktärer.
På internationell basis sprids nu också denna ljuva stämma  via uppdrag
från bland annat amerikanska voices.com.